.:: TURNIEJ WIEDZY INFORMATYCZNEJ ::.

-

    

   Dnia 26 marca w Żnińskim Domu Kultury odbył się coroczny Turniej Wiedzy Informatycznej, zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie.

Klasę 1 TI reprezentują:


Zespół 1:

 1. Tomasz Jasiński
 2. Piotr Jabłoński

Zespół 2:

 1. Łukasz Wadelski
 2. Angelo Kwasek

Klasę 2 TI reprezentują:


Zespół 1:

 1. Wojciech Dzióbkowski
 2. Bartosz Tubisz

Zespół 2:

 1. Adrian Gaczkowski
 2. Norbert Zbylut

Klasę 3 TI reprezentują:


Zespół 1:

 1. Albert Dziuba
 2. Jarosław Bogdański

Zespół 2:

 1. Piotr Lewandowki
 2. Karol Kaczmarek

Klasę 4 TI reprezentują:


Zespół 1:

 1. Dawid Rogaliński
 2. Adrian Rembisz

Zespół 2:

 1. Jacek Grzesik
 2. Dawid Pawlicki
Turniej Wiedzy Informatycznej składa się z czterech etapów. Po 1 i 2 etapie odpada - 1 zespół a w etapie 3 - 2 zespoły z najmniejszą ilością punktów.

Etap I.

W pierwszym etapie zespoły losują po kolei po 3 pytania testu zamkniętego.
Treść pytań była pokazywana na ekranie.
Po zakończeniu I etapu komisja przedstawiła wyników oraz podanie 1 zespołu który odpada z turnieju.
Z turnieju odpadł Zespół 1 z I TI (Jasiński, Jabloński)

Etap II.

II Etap składał się z 2 części:

1 część to kalambury

Zespoły po kolei losowały, a następnie odgadywały podane przez prowadzącego hasło.

2 część to test

W część 2 zespoły losowały po kolei po 2 pytania testu otwartego. Treść pytań była pokazywana na ekranie.

Po zakończeniu 2 części komisja o przedstawiła wyniki oraz podała 1 zespół , który odpad z turnieju. Z turnieju odpadł Zespół 2 z II TI (Gaczkowski, Zbylut)

Etap III.

III Etap składł się z 2 części:
1 część polegała na rozpoznaniu podzespołów komputerowych
2 część polegała na poprawnym dopisaniu elementów komputerowej płyty głównej Asus P5G41-M LX2, zgodnie z dołączonym zdjęciem.
Po zakończeniu 2 części komisja o przedstawiła wyniki oraz podała 2 zespóły , które odpadły z turnieju. Z turnieju odpadł Zespół 2 z III TI (Lewandowski, Kaczmarek) oraz Zespół 2 z IV TI
(Grzesik Pawlicki)

Etap IV.

W IV etapie zespoły losowały po kolei po 3 pytania testu zamkniętego.
Treść pytań była pokazywana na ekranie.
Po zakończeniu IV etapu komisja o przedstawiła wyniki II Turnieju Wiedzy Informatycznej.
I miejsce – Zespół 2 II TI Wojciech Dzióbkowski, Bartosz Tubisz – 13 pkt.
II miejsce – Zespół 1 IV TI – Dawid Rogaliński, Adrian Rembisz – 12 pkt.
III miejsce – Zespół 1 II TI – Albert Dziuba, Jarosław Bogdański – 12 pkt.
IV miejsce – Zespół 2 I TI – Łukasz Walelski, Angelo Kwasek – 11 pkt.

Walka o II miejsce była bardzo zażarta między zespołami z IV TI i II TI, odbyło się aż 6 serii pytań dodatkowych. Zwycięsko wyszedł Zespół 1 z IV TI

 

-