.:: KONKURS WIEDZY ZAWODOWEJ ::.

-

    8 maja 2012 w warsztatach szkolnych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu przeprowadzony został  Konkurs Wiedzy Zawodowej. Konkurs był adresowany do uczniów szkoły zawodowej o profilu operator obrabiarek skrawających. Jego celem było:

  • rozbudzenie w uczniach zainteresowania zawodem operator obrabiarek skrawających
  • zachęcenie uczniów do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy
    Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, wiedza uczniów była sprawdzana za pomocą testu z zakresu znajomości bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 10 poleceń, za który mogli otrzymać maksymalnie 10 punktów. Prace poprawiała i oceniała Komisja Konkursowa, która do II etapu zakwalifikowała 9 uczniów, każdy z uczestników rozwiązał test na poziomie 70 %.
    W części ustnej w II etapie konkursu uczniowie odpowiadali na przygotowane pytania w formie prezentacji multimedialnej. Za każdą prawidłową odpowiedź można było otrzymać 1 punkt. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową adekwatną do zajmowanego miejsca, nagrody ufundowane zostały przez Komitet Rodzicielski, firmę „MIMEX” i firmę „TYSIU”.

   

 

-