.:: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO::.

-

     Wreszcie w szkole :)

      Razem z nami naukę rozpoczęli  uczniowie klas pierwszych. W tym roku byli to uczniowie z klas:
I Technikum Mechaniczne - wychowawca A. Mielcarzewicz
I Technikum Technologii Żywności - wychowawca W. Olesiak
I Technikum Informatyczne - wychowawca M. Góralski
I Liceum Ogólnokształcące - wychowawca D. Berdysz
I Liceum Ogólnokształcące uzupełniające - wychowawca L. Droszcz
I Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawód operator obrabiarek skrawających - wychowawca W. Majewski
I Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników - wychowawcy M. Rospenda, J. Sokolnicka

 

 

 

 

 

 

 

-