.:: JUDO ::.

-

     Temat: Prawdziwymi zwycięzcami są Ci, którzy zwyciężają w walkach życia codziennego.
Cele:

  1. Rozwijanie zainteresowań sportem.
  2. Zapoznanie uczniów z kulturą japońską i historią judo.
  3. Promowanie judo wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.
  4. Zachęcanie do zdrowego trybu życia bez używek.
  5. Poprawienie sprawności fizycznej.
  6. Wyćwiczenie poprawnego i bezpiecznego upadania, rzutów, dźwigni.
  7. Wykorzystanie czasu wolnego na kreatywne ćwiczenia judo.
  8. Wyzwalanie szacunku i odpowiedzialności za partnera podczas ćwiczeń.
  9. Nabycie umiejętności panowania nad negatywnymi emocjami.
  10. Wzmacnianie takich cech jak: wiara w osiągnięcie sukcesu, nieustępliwość w dążeniu do celu, cierpliwość i poczucie obowiązku.

Założenia:
     Uczniowie biorący udział w zajęciach poprawią swoją sprawność fizyczną. Nauczą się prawidłowo upadać. Poza umiejętnościami technicznymi oraz walorami zdrowotnymi płynącymi z uprawiania judo ćwiczący wzmocnią takie cechy jak: wiara we własne możliwości, nieustępliwość w dążeniu do celu, cierpliwość i poczucie obowiązku, punktualność. Uczestnicy nauczą się z jednej strony walki i sposobów wygrywania, a z drugiej strony pokory i szacunku oraz umiejętności przyjmowania porażki. Judo jest sportem uczącym sposobów bronienia się przed napastnikiem.
     Uczestnicy projektu poprawią swoją kondycję, wyniki i oceny z wychowania fizycznego.
     Efektywnie zagospodarują czas pozalekcyjny i kreatywnie spalą energię typową dla nastolatków.
     Każdy trening zaczyna się i kończy medytacją. Uczniowie nauczą się wyciszać i panować nad negatywnymi emocjami. Przed przystąpieniem do ćwiczeń prowadzona jest 20 minutowa rozgrzewka, która zapobiega kontuzjom.
     Dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych nie ma wielu bezpłatnych ofert na efektywne spędzanie czasu wolnego. Dlatego większość młodzieży spędza czas wolny przed komputerami, albo popada w konflikt z prawem. W związku z tym, że moja oferta wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów, chciałabym poprowadzić zajęcia i pokazać młodym ludziom, że można inaczej wykorzystać nadmiar czasu wolnego. Zajęcia pozwolą im uwierzyć w siebie i odkryć w sobie samuraja, który przestrzega kodeksu honorowego i zawsze działa dla dobra ogółu.

 

-